Kalender

Månad Dag Arrangemang Plats Ansvarig
Januari Värva medlemmar
Februari INFO-blad med kallelse till årsmöte
21 Styrelsemöte kl. 18:30 Hos Bengt
Mars 19 Årsmöte kl. 15:00 Församlingshemmet
Konstituering kl. 16:00 Församlingshemmet
April INFO-blad
18 Styrelsemöte 18:30 ?
23 Röjardag IP IK + Byalaget
30 Valborg I Olssons hage Byalaget
Maj 27 Trivselkväll
? Brännboll mot Venestad
Juni INFO-blad
20 Styrelsemöte kl. 18:30 Hemma hos Maria Maria (fika)
Augusti 15 Styrelsemöte kl. 18:30 IP IK + Byalaget
? Grillfest IP
September Styrelsemöte kl. 18:30 IP
Oktober 28? Halloween IP och mer Byalaget
? Biokväll ?
November 18 Planeringsdag/styrelsemöte Hemma hos Maria
25 Julmarknad?
December 2 Julmarknad?
9 Klubbstugan/IP Byalaget