Kontakt

För att kontakta hela byalaget: info@djurrod.se

För att kontakta webmaster: webmaster@djurrod.se

Enskilda personer:

Ordförande Bengt Olsson bengt.x.olsson@ncc.se 044-328135
Kassör Therese Olsson
Sekreterare Maria Eriksson spiran_53@yahoo.com 044-325019
Ledamot Jenny Fisker
Ledamot Andreas Bäcksro andreas@djurrod.se 044-328005
Ledamot Johan Hermansson johan.h@spray.se 044-212585
Ledamot Ingemar Isendahl charlie@kristianstad.mail.telia.com 044-328078
Suppleant Dennis Olsson
Suppleant Kornel Horvat kornel_horvat@hotmail.com 044-328009